Tietosuojaseloste

Osaajarekisteri Osaajille

Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Lemminkäisenkatu 3 Teutori 3.krs
20014 Turun yliopisto

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kati Granlund, kehityspäällikkö, puh.050 530 3743

kati.granlund@utu.fi

Rekisterin nimi Ihmeelliset vuodet- osaajarekisteri
Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen oikeusperuste Rekisteröidyn suostumus (tietosuoja-asetus 6 art. 1 a)
Rekisterin käyttötarkoitus

Osaajien määrän ja maantieteellisen sijoittumisen seuranta ja tilastointi

Osaajien Ihmeelliset vuodet –ohjelmaan liittyvän menetelmäosaamisen kertyminen osaajatietoihin, niiden seuraaminen ja tilastointi. Tietojen hyödyntäminen koulutusten ja menetelmätuen suunnittelussa.

Toteutuvien Ihmeelliset vuodet ryhmien määrällinen ja laadullinen seuranta ja tilastointi: toteuttajatahot, maantieteellinen toteutuminen, ryhmien määrä, ohjelmatyypit, kestot, osallistujamäärät ja osallistujien läsnäolot sekä ohjelmauskollisuus

Osaajien menetelmäpätevyyden tarkistamiseen liittyvän tiedon välittäminen tarvittaessa Ihmeelliset vuodet -palvelun ostajalle esim. kunnat 

Kansallisten ja alueellisten raporttien tuottaminen

Osaajarekisterissä olevat voivat käyttää sähköistä materiaalipankkia ja lukea tiedotteita järjestelmässä

Kertyvän tiedon tutkimuskäyttö: 
rekisterissä olevien osalta syntymävuosi, koulutus ja ohjelmapätevyys, paikkakunta, Ihmeelliset vuodet -ryhmien toteutustiedot ja ohjelmauskollisuuskysely

Rekisterin tietosisältö Etu- ja sukunimi, työpaikan nimi ja osoitetiedot,  sähköpostiosoite, puhelinnumero, koulutustausta sekä menetelmän osaamiseen ja sen käyttöön liittyvät tiedot
Säännönmukaiset tietolähteet Henkilön itsensä antamat tiedot. Kotipesän järjestämiin koulutustilaisuuksiin liittyvät osallistujatiedot rekisterissä olevien osalta
Tietojen vastaanottajat Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa Ihmeelliset vuodet –palvelun ostajalle (esim.kunta) rekisterissä olevan osaajan ohjelmapätevyyden osalta hänen toimiessa kyseisen palvelun toteuttajana.
Rekisteritietojen pohjalta laadittavia kansallisia ja alueellisia raportteja voidaan luovuttaa kansallisen, maakunta-ja kuntatason päätöksenteon tueksi sisote –palveluista vastaaville tahoille
Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Turun yliopistossa ja Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa tietoturva huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Käyttöympäristöön pääsy on suojattu käyttöoikeuksin ja salasanoin
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus tarkastaa tietonsa
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus poistattaa tietonsa
  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Muut tiedot Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen. Turun yliopiston tietosuojavastaava: dpo@utu.fi

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet tarkemmin: 
http://www.utu.fi/en/unit/university-services/it-services/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx
 

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.