ihmeellisetvuodet_logo

Välkommen till webbplatsen för De otroliga åren-programmets finländska metodstöd. 

På webbplatsen stöder vi ett högklassigt genomförande av De otroliga åren-grupper och följer upp deras effektivitet i Finland.
På webbplatsen finns separata delar för yrkespersoners expertregister och enkäter om programmets effektivitet för De otroliga åren-gruppernas deltagare. 

Läs mer om De otroliga åren-programmet här www.utu.fi/ihmeellisetvuodet

Du använder Internet Explorer. Denna webbplats stöder inte Internet Explorer och kanske inte fungerar korrekt. Byt till en annan webbläsare.