Ihmeelliset vuodet saavutettavuusseloste

1 Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee ihmeellisetvuodet.com -verkkosivustoa.

1.1 Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

1.2 Ei-saavutettava sisältö

Jos verkkosivusto täyttää täysin saavutettavuusvaatimukset, voit jättää pois tämän osion otsikoineen. Listaa saavutettavuusongelmat alaotsikoiden alle sen mukaan, mikä on syy kunkin saavutettavuusongelman olemassaoloon. Kerro myös, jos (ja miten) tiedon tai palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla.

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

1.2.1 Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

  • Osalla linkeistä aria on piiloitettu, joka tarkoittaa, että näytönlukulaitteet eivät lue näitä linkkejä. Tämän ongelman myötä WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimus 4.1.2 Name, Role, Value (Level A) ei täyty.

Tarkoituksemme on kehittää alustaa tulevaisuudessa.

 

  • Otsikoissa on paikoitellen matala kontrasti. Vaaleanvihreät otsikot ja tekstit eivät erotu riittävästä valkoisesta taustasta. Tämän ongelman myötä WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimus 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA)) ei täysin täyty.

Tätä ei tulla korjaamaan, koska värit ovat teeman ja brändin mukaisia.

 

  • Muunmuassaan osaajan läsnäolo listauksessa ei ole label tekstiä tekstin vieressä oleville piktogrammeille. Piktogrammit ovat vain kuvaamassa viereistä tekstiä, joten tätä ei ole tarpeen korjata. Tämän ongelman myötä WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimus 2.4.6 Headings and Labels (Level AA)) ei täysin täyty.

Ei korjata, koska kuvakkeen vieressä oleva teksti kuvaa kuvaketta. Kuvake ei ole merkittävä alustan käyttöön nähden.

 

  • Painikkeessa ”Kirjaudu ulos”, ei ole tekstiä tai arvoa. Tällöin näytönlukulaite ei pysty kertomaan painikkeen tarkoitusta. Tämän ongelman myötä WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimus 1.1.1 Non-text Content (Level A) ja 2.4.4 Link Purpose (In Context) (Level A) ei täysin täyty.

Korjataan tulevaisuudessa muidenpäivityksien yhteydessä.

 

  • Osaajan uutisten kuva elementillä ei ole [alt] atribuuttia, jolloin näytönlukijat eivät osaa kertoa käyttäjälle kuvasta. Tämän ongelman myötä WCAG 2.1 (A), WCAG 2.0 (A), osio 508 -saavutettavuusvaatimukset ei täysin täyty.

Ei korjata, koska kuvat ei ole informatiivisia, vaan vain visuaalisuuden vuoksi.

1.2.3 Sisältö, jota saavutettavuusvaatimukset eivät koske

Monet vanhat PDF-asiakirjat eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia - niitä ei ole esimerkiksi muotoiltu ruudunlukijalla saavutettaviksi. Tämän ongelman myötä WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimus 4.1.2 (nimi, rooli, arvo) jää täyttymättä.

Osa PDF:istä on olennaisia palvelujemme tarjoamiseksi. Nämä kaikki dokumentit eivät ole meidän hallussamme ja emme voi luvata, koska ne ovat päivitetty vaatimusten mukaisiksi.

Saavutettavuusvaatimusten mukaan ennen 23.9.2018 julkaistuja asiakirjoja ei tarvitse muuttaa saavutettaviksi, jos ne eivät ole olennaisia palvelujen tarjoamiseksi. Uudet PDF:t julkaistaan saavutettavuusvaatimuksia noudattaen."

2 Miten tämä saavutettavuusseloste on laadittu

Seloste on laadittu 23.8.2021  Sivuston saavutettavuuden on arvioinut  Lasten psykiatrinen tutkimusyksikkö.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 33.3.2023

Sivusto testattiin Webamin Wave -ohjelmalla. Sivusto testattiin mm. osallistujien teemojen, profiilin, kirjautumisen ja muiden osallistujan sivujen osalta.

3 Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen ihmeellisetvuodet@utu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

3.1 Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

4 Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus Turun yliopistossa

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.