Kotikäyntikoulutus vanhemmuusryhmän ohjaajille

Ryhmäpohjaisen vanhemmuusryhmän on osoitettu olevan tehokkain työmuoto vertaisoppimisen, -jakamisen ja -tuen takia. Ryhmissä vanhemmat myös luovat usein vahvoja tukiverkostoja, jotka toimivat vielä pitkään ryhmän jälkeenkin. Ryhmämuotoinen toiminta voi olla myös vähemmän leimaavaa vanhemmalle. Se on myös kustannustehokkaampi.

Vaikkakin ryhmämuotoisella palvelulla on monia hyötyjä, voi sen toteuttamisessa olla myös esteitä. Vanhemmat voivat joutua odottamaan ryhmään pääsyä liian kauan, ryhmää ei saada kasaan, ryhmän ajankohta ei ole sopiva vanhemmille, vanhemman sairaus tai vamma estää ryhmään osallistumisen tai vanhempi ei pysty osallistumaan lastenhoito-ongelmien vuoksi. Vanhemman voi myös olla vaikea osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan pelon. ahdistuksen tai mielenterveysongelmien takia. Tällöin voidaan tarjota vanhemmille vanhemmuusohjelmaa kotona toteutettuna.

Ihmeelliset vuodet -kotikäyntiohjelma on suunniteltu tukemaan lapsia ja perheitä joko lisätukena vanhemmuusryhmän ohella tai omana työmuotonaan.

 

Vanhemmuusryhmän lisätuki

Kotikäyntiohjelmaa voidaan toteuttaa lisätukena vanhemmuusryhmän ohella auttamaan vanhempaa pysymään ryhmässä, koska sen avulla voidaan korvata väliin jääneitä kertoja tai tukea vanhempia jossakin heille erityisen haastavassa asiassa. Tätä työmuotoa voidaan käyttää myös, jos vanhemmilla on erityisen haastava elämäntilanne tai lapsi.

Tässä työmuodossa suositellaan vähintään 4 kotikäynnin tekemistä vanhemmuusryhmän aikana. Kotikäynnit toteutetaan 3-4 viikon välein, pääsääntöisesti aina ryhmässä käytyjen aihekokonaisuuksien jälkeen. Näin kotikäynnin tekijä voi auttaa vanhempia kertaamaan käydyt asiat ja tukemaan näin vanhemman oppimista ennen seuraavan aihealueen aloittamista.

 

Erillinen työmuoto

Kotikäyntiohjelman avulla voidaan käydä vanhempien kanssa läpi kokonaan joko vauvaikäisten, taaperoiden, alle kouluikäisten tai  kouluikäisten ohjelma. Työmuoto on tarkoitettu sellaisille vanhemmille, jotka jostakin syystä eivät pysty tai halua osallistua ryhmämuotoiseen ohjelmaan.

Kotikäynnin tekijät tapaavat vanhemmat viikoittain 60-90 minuutin ajan. Riippuen siitä, mitä ohjelmaa kotikäynneillä opetetaan, käyntejä tehdään vähintään 10. Kotikäynnin aikana asetetaan tavoitteet, näytetään videoita ja tehdään käytännön harjoituksia.

 

KOTIKÄYNTIKOULUTUS VANHEMMUUSRYHMÄN OHJAAJILLE

Koulutuksen järjestää Suomen Mielenterveysseura

Aika: 12.-13.9.2018

Paikka: Helsinki

Kohderyhmä: Koulutetut Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmän ohjaajat, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään ohjelmaa myös perhetyössä joko vanhemmuusryhmän tukena tai omana työmuotonaan.

Lisätietoja: 

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/koulutukset

ilmoittautuminen:

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/el%C3%A4m%C3%A4n-vaikeuksissa-tukeminen/ihmeelliset-vuodet-kotik%C3%A4yntikoulutus-home-coaching