Lasten ohjelmat

 Sosiaalisten taitojen ja ongelmanratkaisu -opinto-ohjelma edistää lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja. Aihealueita ovat: sopiva ryhmäkäyttäytyminen, ystävyystaidot, vihanhallinta- ja ongelmanratkaisutaidot, koulun ja päiväkodin säännöt sekä koulumenestys. Opinto-ohjelmaan kuuluu ennaltaehkäisevä Lasten Dinosauruskoulu ja PienryhmäDino.

Ohjelman tarkoituksena on ymmärtää tunteita ja oppia keskustelemaan niistä, oppia käyttämään tehokkaita ongelmanratkaisustrategioita, hallita vihaa, harjoitella ystävyys ja yhteistyö- ja ryhmäkäyttäytymisen taitoja. 

Lasten Dinosauruskoulu päiväkodissa ja koulussa 

Tämä 5-8 -vuotiaille lapsille suunnattu ennaltaehkäisevä ohjelma sisältää yli 120 opetustuokiota. Ohjelman tarkoituksena on parantaa suhteita ikätovereihin ja vähentää aggressioita kotona, päiväkodissa ja koulussa. Se voidaan toteuttaa luokassa tai ryhmässä kaksi tai kolme kertaa viikossa 15 -20 minuutin ajan, jolloin ryhmäkeskustelua seuraa pienet ryhmäharjoitukset. Kotitehtävien avulla kannustetaan myös vanhempia osallistumaan päiväkodin/koulun sääntöjen, sosiaalisten taitojen ja ongelmanratkaisutaitojen opettamiseen lapsilleen. Koulutuksessa käytetään apuna käsinukkeja.

PienryhmäDino 

PienryhmäDino on suunnattu erityisen haasteellisille lapsille pienryhmätoiminnaksi suosituksena 2 tuntia viikossa pienryhmissä (6 lasta/ryhmä), 18-20 viikon ajan. Sisällöt ovat samat kuin Lasten Dinosauruskoulussa. Suositeltavaa on, että samaan aikaan järjestettäisiin 2 tunnin viikoittainen vanhemmuusryhmä PienryhmäDinoon osallistuvien lasten vanhemmille. Näin vanhemmat voivat tukea lasten oppimia asioita myös kotona. Pienryhmää voivat ohjata esim. psykologit, kuraattorit, erityisopettajat ohjaajakoulutuksen jälkeen.

PienryhmäDino -ohjaajakoulutukset järjestetään kolmepäiväisinä tilauskursseina. Kouluttaja tilataan ulkomailta ja ryhmään mahtuu 24 ammattilaista.