Vanhemmuusryhmät

Vanhemmuusryhmät on tarkoitettu päiväkoti- ja alakouluikäisten käytöshäiriöisten lasten vanhemmille.

Ryhmissä autetaan käytöshäiriöisten lasten vanhempia saamaan käyttöön uusia kasvatuksellisia keinoja. Pitkäjänteisellä lapsen hyvän käytöksen palkitsemisella sekä huonon käytöksen sammuttamisella saadaan muutoksia lapsen käyttäytymiseen ja kohennetaan lapsen itsetuntoa ja suoriutumista koulussa. Koulutuksissa korostetaan leikin tärkeyttä, erilaisten taitojen opettamista, vaikuttavaa kehumista, kannustimien käyttämistä, rajojen asettamista sekä keinoja puuttua tehokkaasti huonoon käyttäytymiseen.

Vanhemmuusryhmätoiminta tutkitusti:
• Vähentää lasten aggressiivista ja ärsyttävää käyttätytymistä ja lisää
prososiaalista käyttäytymistä
• Vähentää vanhempien ruumiillista kurittamista ja muita kovia
rangaistuksia
• Vähentää vanhempien stressiä
• Lisää vanhempien kykyä pitää kuria lapsilleen
• Lisää vanhempien uskoa omaan vanhemmuuteensa
• Verrattavissa tehokkuudessaan yksilöterapiaan samalla kun palvelee
määrällisesti viisi kertaa enemmän vanhempia samassa ajassa
• Vaikutukset säilyvät vähintään kolmen vuoden ajan koulutuksesta

Kesto: 12-14 kertaa viikoittain, n. 2 h
Osallistujamäärä: 10 henkilöä

Toiminnan tueksi on tarjolla C. Webster-Strattonin kirja: Ihmeelliset vuodet – Ongelmanratkaisuopas 2-8 –vuotiaiden lasten vanhemmille. Profami 2010.