Kirjallisuus

  ihmeellisetvuodet
   
 

Ihmeelliset vuodet - Ongelmanratkaisuopas 2-8-vuotiaiden lasten vanhemmille

Carolyn Webster-Stratton

1. painos 2006, 316 sivua. Kaikki lapset käyttäytyvät huonosti mitä erilaisimmista syistä. Toiset lapset ovat temperamentiltaan vaikeampia kasvatettavia kuin toiset, koska he ovat impulsiivisia, ylivilkkaita tai tarkkaamattomia tai heidän kehityksensä on jollakin tavalla viivästynyttä. Tämä korvaamaton käsikirja antaa vanhemmille ja ammattilaisille paitsi ohjeita, joiden avulla he voivat estää käytösongelmien syntyä, myös keinoja lasten sosiaalisen, emotionaalisen ja akateemisen osaamisen edistämiseksi.

 

Kirjatilaukset esimerkiksi kustantajan verkkokaupasta:

https://www.profami.com/julkaisut/

  kuinka edistaa
   
 

Kuinka edistää lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja

Carolyn Webster-Stratton (2000).

Kirja on suunnattu alakouluikäisten lasten opettajille. Kirja ohjeistaa opettajia tekemään yksilöllisiä suunnitelmia oppilaille, joilla on sosiaalisia ja emotionaalisia erityistarpeita. Nämä lapset voivat kärsiä oppimisvaikeuksista, ylivilkkaudesta, impulsiivisuudesta, tarkkaavuushäiriöstä, kielen- tai lukemisen oppimisen viivästymästä ja aggressiivisesta käytöksestä. Kirjan kirjoittaja osoittaa, kuinka opettaja voi tehdä yksilöllisiä suunnitelmia oppilaille samalla pyrkien edistämään koko luokan sosiaalisia taitoja.

 

Kirjatilaukset esimerkiksi kustantajan verkkokaupasta:

https://www.profami.com/julkaisut/