Ihmeelliset vuodet

Ihmeelliset vuodet -ohjelma (The Incredible Years) on yhdysvaltalaisen psykologian professori Carolyn Webster-Strattonin kehittämä ryhmäpohjainen ohjausmenetelmä 3-12 –vuotiaiden käytöshäiriöisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille (soveltuu myös nuoremmille lapsille). Ohjelman tarkoituksena on edistää myönteisiä kasvatusmenetelmiä ja auttaa kasvattajia käsittelemään lasten käytöshäiriöitä. Tavoitteena on myös parantaa vanhemman/opettajan ja lapsen välistä vuorovaikusta. Ohjelmaa on kehitetty 30 vuoden ajan ja sitä on tutkittu laajasti ympäri maailmaa.

Ihmeelliset vuodet -ohjelma koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osa-alueesta:

1. Vanhemmuusryhmät
2. Ammattikasvattajien ryhmänhallintamenetelmä
3. Lasten ohjelmat: Lasten Dinosauruskoulu ja PienryhmäDino

Ihmeelliset vuodet -ohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on ennaltaehkäistä:
- syrjäytymistä
- rikollisuutta
- alkoholin ja huumeiden väärinkäyttöä
- väkivaltaista käyttäytymistä

Lyhyen aikavälin tavoitteina on:
- Vähentää lapsen käytösongelmia, kuten negatiivista käyttäytymistä ja tottelemattomuutta
- Vähentää lasten aggressiivista käytöstä ja häiritsevää käyttäytymistä
- Lisätä lasten prososiaalisia taitoja
- Lisätä lasten tunneälyä
- Parantaa ongelmanratkaisutaitoja ja sosiaalisia taitoja toisten lasten ja aikuisten kanssa toimittaessa
- Lisätä akateemista sitoutumista ja kouluvalmiuksia.

Tehokkaimmin tavoitteet saavutetaan yhteistyössä vanhempien, päiväkotien ja koulujen henkilöstön sekä tarvittaessa terapeuttien toimiessa yhdensuuntaisesti.

Lisätietoja kansainvälisiltä nettisivuilta www.incredibleyears.com